Rakentaminen ja kiinteistöt

Palvelemme yrityksiä rakentamista, kiinteistöjä ja vuokrasuhteita koskevissa asioissa. Lisäksi palvelemme yksityishenkilöitä kiinteistöihin ja asumiseen liittyen.

Olemme tehokas kumppani rakennusalan yrityksille. Neuvomme asiakkaitamme rakentamiseen ja urakointiin liittyvissä ennakollisissa kysymyksissä, sekä hoidamme rakentamiseen ja urakointiin liittyvää riidanratkaisua. Hoitamamme erimielisyystilanteet koskevat usein suunnittelu- ja virhevastuukysymyksiä, lisä- ja muutostöitä sekä niiden vaikutusta urakkaan ja osapuoliin.

Asunto- ja kiinteistökauppojen ongelmatilanteet liittyvät usein vastuukysymyksiin, kuten myyjän, ostajan tai kiinteistönvälittäjän vastuun arviointiin. Virhetilanteet on tärkeää selvittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Riitatilanteessa ostaja saattaa olla oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai kaupan purkuun.

Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasuhteiden riitatilanteet liittyvät usein vuokrasopimuksen päättämiseen ja vahingonkorvauskysymyksiin.

Autamme neuvottelemaan vastapuolen kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja tarvittaessa edustamme teitä tuomioistuinkäsittelyssä mm. seuraavissa asioissa:

  • Urakkariidat
  • Asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasuhteet
  • Asunto- ja kiinteistökaupan virhe
  • Reklamaatiot
  • Hinnanalennus
  • Kaupan purku
  • Vahingonkorvausasiat
  • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä tilanteesi arvioimiseksi. Tarjoamme maksuttoman alkukartoituksen.

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin sovitaan tapaaminen. Keskustellaan, miten voimme auttaa juuri sinua. Tarjoamme maksuttoman alkukartoituksen.